Offentligt regnskabs- og budgetmøde i Vesterborg menighedsråd torsdag den 9. juni 2016 kl. 19 i Vesterborg præstegård
Til stede: Regnskabsfører Tom Blak Nielsen og menighedsrådet (afbud fra Henrik Christensen)
 
Regnskabet for 2015
Menighedsrådet gennemgik og godkendte revisionsprotokollatet for det afleverede regnskab.
Revisionens bemærkning er taget til efterretning.
 
Budgettet for 2017
Menighedsrådet godkendte budgetudkastet.

Hovedtal
Regnskab 2015
Ligningsbeløb 767.000,00 kr.
Udgifter 829.549,09 kr.
Årets underskud 62.549,09 kr.
Kassebeholdning pr. 31.12.2015 626.739,05 kr.
Budget 2017
Ligningsbeløb 767.000,00 kr.
Udgifter 767.000,00 kr.

Kontakt os