Dagsorden for ordinært møde i Vesterborg Menighedsråd i præstegården 7. september 2017 kl. 19
1. Meddelelser fra formanden
   Forsøg i folkekirken

2. Fra kasserer
   Årsrapport 2016
   Kvartalsrapport 2. kvartal
   Kommentarer provsti 1. kvartal

3. Kontaktperson

4. Graver og kirkeværge
    Utæt tag på tilbygningen

5. Fra sognepræsten
    Foredrag

6 Fra aktivitetsudvalget.
   Planlægning af gudstjenester
   ”Hvad mener I”

7.  Nye datoer

8. Eventuelt

 

 

 

Kontakt os