Formand: Helle Pedersen
Næstformand og sekretær: Louise Rye-Romme
Kirkeværge Landet: John Skygebjerg Petersen
Kirkeværge Ryde: Martin Steinkraus Hjøllund
Kontaktperson: Kamilla Rønnow Holmgren

 
Næste møde i menighedsrådet:

Mandag den 09. oktober 2017 kl. 19.00 i Landet præstegård 

Menighedsrådets møder er offentlige 

Kontakt os