Menighedsrådsmøde 

Mandag d. 9. oktober 2017, 

kl. 19 i Landet Præstegård

DAGSORDEN:

1. Orientering v/ formand

2. Valg til Stiftsråd

3. Regnskab, herunder kvartalsrapport og endeligt budget for 2018

4. Opfølgning IT-gravere/v. Merete

5 . Forretningsorden for menighedsrådsmøder

6. Kirkegårdsvedtægter 

Vedtægter for

                             - sekretær

                             - kirkeværge

                             - kontaktperson

7. Betænkning fra udvalg vedr. vedligehold af kirkernes indre

8. Varmeanlæg Ryde v/John

9. Forsatsruder/Borebiller Landet Kirke v/John

10. Forankring tårn, Ryde Kirke v/Martin

11. Dåbsfad v/Kamilla

12. Møde med Biskop

13. Indkaldelse af suppleant

14. Lukket punkt

15. Næste møde

16. Evt.

Kontakt os